• ZONA E - DATU

  Superfisie 75m2
  2 kamber, 1 baño

  Prèis indikativo di benta for di:
  ANG 180.000,-

 • ZONA E - INFROU

  Superfisie 89m2
  2 kamber, 1 baño

  Prèis indikativo di benta for di:
  ANG 215.000,-

Bo a haña lokual bo ta buska?