Een nieuwe wijk is niet alleen stenen stapelen. De fysieke inrichting van een wijk is op zichzelf geen garantie voor een goed woonmilieu. Het biedt de ruimtelijke mogelijkheden en dient een eigen kwaliteit te hebben die uitnodigt tot het beoogde gebruik. Het gaat er uiteindelijk om dat de bewoners zich er thuis voelen en prettig kunnen wonen.

De Wechi bewoner moet zich makkelijk in zijn wijk kunnen verplaatsen, lopend, fietsend, met de skateboard of skates of ander vorm van langzaam verkeer. De openbare ruimte heeft veel schaduw, recreatieplekken, sportmogelijkheden voor alle leeftijden, maar ook mogelijkheden om binnen de wijk zelf te kunnen werken. Ook zullen er in een vervolgfase voorzieningen aanwezig zijn voor een wijk van deze omvang, zoals scholen, een supermarket e.d..

Wilt u op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen en voortgang van Wechi, meld u aan voor de nieuwsbrief.

NU TE KOOP IN ZONE E

WECHI - Bibabel
WECHI - Leefbaar
ZONE C